Jumat, 04 Februari 2011

pidato DISIPLIN disekolah

Bismillahhirrohmanirrohim
Yang terhormat ibu jamilah sebagai guru pembmbing
Dan teman teman yang saya sayangi
Assalamualaikum wr wb.
Alhamdulillahirrobbil‘alamin wasalatuaslamualaasrofilambiaiwarmursalin. Waalaalhiwaashabihirosulillahhiajmain.
Puji syukur kediran allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir tanpa rintangan apapun ditempat dan waktu yang baik ini.
Selawat beriring salam kita sampaikan kepada nabi besar muhammad SAW . yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kezaman yang terang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
Sya ingin menyampaikan terimakasih kepada ibu jamilah karna memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato. Saya mengambil kesempatan yang sangat berharga ini untuk menyampaikan pidato yang berjudul disiplin disekolah.
Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab.salah satu contoh disiplin yang kita temui didalam kehidupan sehari hari adalah
DISIPLIN DISEKOLAH
Setiap sekolah pasti ada yang namanya peraturan sekolah. Peraturan Sekolah bertujuan untuk membina pelajar yang berdisiplin, berakhlak mulia, adil, rasional dan bertimbang rasa. Disiplin yang baik mewujudkan suasana sekolah yang harmonis dan teratur di samping menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Lembaga Disiplin sekolah akan meminda dan menambah peraturan dari semasa ke semasa apabila timbul keperluan. Pindaan dan tambahan ini akan diumumkan dan dikuatkuasakan. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pelajar untuk mengetahui dan mematuhi Peraturan Sekolah. Pihak sekolah berhak mengenakan tindakan tatatertib terhadap sebarang pelanggaran Peraturan Sekolah
ejak kebelakangan ini berbagai cerita tentang isu yang berkaitan tentang masalah disiplin di sekolah telah ditimbulkan. Pelajar merokok, melawan, kurang ajar, ponteng dan sebagainya. Masalah ini berlaku tidak kira samada di sekolah bandar atau luar bandar maupun sekolah biasa atau sekolah berasrama penuh. Sikap para pelajar sekarang ada yang menjangkau fikiran kita.

Sebenarnya terdapat beberapa pihak yang perlu bertanggungjawab tentang masalah disiplin ini termasuklah para pelajar sendiri, para guru, ibubapa, masyarakat serta kerajaan. Ketika ini apabila berlaku sesuatu insiden dengan mudahnya semua orang menunding jari ke arah guru. Sepatutnya setiap kes diteliti supaya punca kejadian itu dapat dikenalpasti. Selepas itu satu kajian yang lebih menyeluruh mesti dibuat bagi mencari ke akar umbi faktor yang menyumbang kepada berbagai masalah disiplin pelajar masa kini. Sifat berdisiplin, akhlak yang mulia, budi yang pekerti serta patuh kepada ajaran agama semuanya perlu di semai dari rumah lagi. Seterusnya dipupuk di sekolah dan di semarakkan oleh masyarakat. Ibubapa sendiri perlulah menjadi teladan yang terbaik kepada anak-anak. Sekolah dan masyarakat juga perlu sama-sama mewujudkan suasana yang positif kepada perkembangan jati diri para pelajar yang meningkat remaja dan dewasa.
Jelaslah masalah disiplin pelajar ini akan hanya dapat dibendung jika semua pihak yang terbabit memainkan peranan masing-masing. Cuba fikirkanlah apa yang akan terjadi kepada negara kita yang tercinta ini jika mereka yang bijak tetapi tidak mempunyai jati diri serta rosak akhlaknya menjadi pemimpin. Menjatuhkan hukuman semata-mata tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka yang mempunyai masalah disiplin dan moral ini sebenarnya sedang sakit. Samada sakit jiwa, sakit hati, sakit fikiran atau sakit rohaninya. Maka dari itu marilah kita sama sama menumbuhkan rasa disiplin kita . mulai dari hal kecil hingga ke hal-hal yang besar.
Cukup sekian pidato sigkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Karna kekurangan hanya milik saya dan kesempurnanaa hanya milik allah. Assalamualaikum wr.wb

Tidak ada komentar:

Posting Komentar